Terminologi Grader Tekniker Räkna

Terminologi

WT   World Taekwondo
Tae Fot
Kwon Hand
Do Väg
Tae Kwon Do 태권도 Fotens och handens väg
     
Charyot 차렷 Givakt
Kyongrye 경례 Buga
     
Jumeok 주먹 Knytnäve
Ap-seogi 앞 서기 Traditionell kampställning, gå-steg
Moa-seogi 모아 서기 Stängd ställning i charyot
Naranhi-seogi 나란히 서기 Parallel ställning i jumbi
Juchum-seogi 주춤 서기 Ridställning
Dwit-kubi 뒷 굽이 L-ställning
Beom-seogi 범 서기 Tiger-ställning
Ki hap 기합 Ropa skrika
Jumbi 준비 Redo-ställning
Bal chagi jumbi 발 차기 준비 Kamp-ställning
Bal pako 발 바꾸 Byta ben
Dirro dorra 뒤로 돌아 Helt om
Shi jak 시작 Börja
Kalyeo 갈려 Avbryt
Kae sock 계속 Fortsätt
Keuman 그만 Avsluta stopp
Baro 바로 Tillbaka
Chong Blå
Hong Röd
Gam-jeum 감점 Bestraffas (-1 poäng)
     
An Inre
Bakkat 밖앗 Yttre
Bandae 반대 Motsats / Med främre hand/fot
Baro 바로 Direkt / Med bakre hand/fot
Wen Vänster
Oreun 오른 Höger
Olgul 얼굴 Ovandel (bokstavligen ansikte)
Momtong 몸통 Mittendel
Are 아래 Nedandel
Do bok 도복 Träningsdräkt
Do jang 도장 Träningslokal

Grader

Gup Elevgrader
10 Gup 십급 Gult streck
9 Gup 구급 Gult bälte
8 Gup 팔급 Grönt bälte
7 Gup 칠급 Grönt bälte med blått streck
6 Gup 육급 Blått bälte
5 Gup 오급 Blått bälte med rött streck
4 Gup 사급 Rött bälte “avancerad elev”
3 Gup 삼급 Rött bälte med 1 svart streck
2 Gup 이급 Rött bälte med 2 svarta streck
1 Gup 일급 Rött bälte med 3 svarta streck
Dan Svart bälte, 1-9 guldstreck
     
Kyosa-nim 교사님 Assistent el.Nationell Instrukrör (1,2,3-Dan)
Sabom-nim 사범님 Nationell el. Internationell instruktör (4,5,6-Dan)
Kwan jang-nim 관장님 Stormästare (7,8,9-Dan)

Tekniker

Chagi 차기 Spark
Ap-chagi 앞차기 Framåtspark
Ap dollyo-chagi 앞돌려차기 Framåt-rundspark
Dollyo-chagi 돌려차기 Rundspark
Neryo-chagi 내려차기 Yx-spark.
Miro-chagi 밀어차기 Knuffspark
Dwit-chagi 뒤차기 Roterande krosspark
Yop-chagi 옆차기 Sidospark, träff med fotbladet
Mom dollyo-chagi 몸돌려차기 Roterande över ryggen, träff med undersidan av foten mot huvudet
Horyo-chagi 후려차기 Piskspark, med undersidan av foten mot huvudet, från sidan
Pyojok-chagi 표적차기 Innåtspark, med undersidan av foten mot huvudet, frammåt
Bituro-chagi 비틀어차기 Vridande spark, ovansidan av foten, innifrån ut

Räkna

Nummer Koreanska Hangul Sino-koreanska Hangul
1 Hana 하나 Il
2 Dul I
3 Set Sam
4 Net Sa
5 Dasot 다섯 Oh
6 Yosot 여섯 Yuk
7 Ilgop 일곱 Chil
8 Yodol 여덟 Pal
9 Ahop 아홉 Gu
10 Yol Sip