Taekwondo Klädsel och Skyddsutrustning Hur tävlar man? Tävlingsregler Viktklasser Bältesfärger Klubbens ed Poomsae

Taekwondo

Taekwondo är namnet på ett självförsvarssystem, som förädlats till en kampsport, och har sin djupaste tradition i den koreanska historien i åtminstone 2000 år. Kännetecknet för taekwondo är användandet av händer och fötter i kampen för att hålla motståndaren på avstånd.

Taekwondo är uppbyggt av tre ord: tae, kwon och do. Tae betyder fot, kwon betyder hand, do betyder det mentala och fysiska sättet att utöva något. Med andra ord, det mentala och fysiska sättet att använda foten och handen i kamp, självförsvar och vardagsliv.

Alla rörelser är byggda på en defensiv anda då taekwondo är utvecklad från självförsvar mot fiendens angrepp. Då taekwondo förbättrar hälsan, välbefinnandet och kroppens balans tjänstgjorde den som medicin för folket som levde ett hårt och strävsamt liv i dåtidens Korea. Det viktigaste för taekwondo som kampsport är inte att det är en utomordentlig självförsvarskonst utan att den ger utövaren självförtroende. Det gör utövaren generös i hans möte med svagare individer.

Den moderna Taekwondo grundades 11 april, 1955 genom en sammanslagning av Koreas dåvarande största budostilar. Idag finns två stora organisationer; ITF (International Taekwon-Do Federation) som grundades 1966 och WT (World Taekwondo) som bildades 1973. ITF förknippas med traditionell Taekwondo och WT satsar hårt på sporten Taekwondo (WT är den officiella idrottsorganisationen i OS).

Klädsel och Skyddsutrustning

Klädsel

 • Vit dräkt
 • Svart krage, endast för Dan-innehavare
 • Överdelen får lov att ha klubbmärke el. andra TKD-märken på bröst och överarm
 • Bälte skall bäras
 • T-shirt under dräkten, endast för damer

Skyddsutrustning

 • Huvudskydd
 • Tandskydd, vit eller transparant
 • Kampväst
 • Underarmsskydd
 • TKD handskar
 • Suspensoar, obligatoriskt även för damer
 • Skenbensskydd
 • TKD fortskydd

Hur tävlar man?

Tävling är uppdelad i två avdelningar, kamp (Kyorogi) och mönster (Poomsae).

Kamp

Kamp utföres mot en motståndare på en kampområde som är 8x8 meter. För seniorer damer och herrar gäller 8 viktklasser och för juniorer damer och herrar gäller 10 viktklasser. Effektiv matchtid är 3 ronder x 2 min med pausvila på 1 min mellan ronderna. Det gäller att under rigorösa regler skaffa sig poäng genom slag och sparkar på tillåtna träffytor som för ändamålet är försedda med godkända skydd. Spark på benen och slag mot huvudet är strängt förbjudna.

Mönster

Ett mönster är en inövad blockering, slag och sparkserie som skall följa ett förutbestämt rörelseschema. Tävlingar genomförs individuellt eller i lag (synkron) på motsvarande yta som kamptävling. En jury utser via poängbedömning segraren som är den tävlande som i sitt utförande avvikit minst från det av arrangör eller juryn fastställda mönstret för tävlingen.

Olympiaden

Den olympiska elden tändes då sporten godkändes av Internationella Olympiska Kommittén (IOC) den 17 juli 1980 i Moskva. 1988 d.v.s åtta år efter godkännandet visades den för första gången på TV för miljoner människor under invigningen av OS i Söul. Under detta spel och även under följande OS i Barcelona 1992 var taekwondo med som en uppvisningsgren. 4 september, 1994 beslutade IOC att lägga till sporten Taekwondo till programmet. Taekwondo gjorde alltså debut som en officiell olympisk idrottsgren i OS i Sydney år 2000. I OS i Sydney år 2000 gick tävlingen i 4 viktklasser för både damer och herrar. För övrigt gäller samma regler som i övrig kamp.

Tävlingsregler

Tillåtna tekniker

Handteknik

Slag och träff med framsidan av handen (knogarna).

Fotteknik

Spark och träff med delar av foten under ankeln/fotleden.

Tillåtna träffytor

Bålen

Från en horisontell linje vid bäckenbenet upp till en horisontell linje vid nyckelbenet m.a.o. området som under tävlingen är täckt av skyddsväst är tillåtna attackområden. Attack med både fot och näve är tillåten.

Huvudet

Området ovanför nyckelbenet. Endast fotteknik är tillåtet.

Godkänd poäng

Bål: Hela västen utom ryggradens område. Poäng ges när tillåten teknik utförs med kraft och precision.

Huvudet: Vilken del som helst av foten som träffar huvudet är poäng.

Förbjudna handlingar

Nedanstående felaktiga handlingar under en match resulterar till att tävlande får en varning.
Otillåtna handlingar som bestraffas med ”Gam Jeum” (- 1 poäng):

 1. Passera gränslinjen med en fot
 2. Falla ner
 3. Undvikande av match (passivitet)
 4. Gripa och knuffa motståndaren vid dennes attack
 5. Blockera med benet
 6. Attackera mot skrevet eller under västen
 7. Attackera efter Kal-Yeo
 8. Slå motståndaren i huvudet
 9. Skalla eller attackera med knä
 10. Attackera fallen motståndare
 11. Osportslig beteende av tävlande eller coach

Fördelarna med bestraffning av förbjudna handlingar från domarsida

 • Att skydda de tävlande.
 • Att försäkra sig om en rättvis ledning.
 • Att uppmuntra väl valda och idérika tekniker.

Golden Point/Tillagd 4:e rond

Golden Point tillämpas efter avslutad tredje rond där träffpoäng och minuspoäng efter sammanräkning resulterat i ett oavgjort resultat. Segrare är den som registrerats för först utdelat godkänd träff eller motståndaren erhållit -2 poäng för förbjuden handling. Vid 0-0 efter 4:e rondens slut utser matchdomaren tillsammans med kantdomarna vinnaren efter överlägsenhet som visats under 4:e ronden.

Obs!

Då en tävlande erhållit 10 varningar (Gam Jeum) eller när en tävlande eller coachen ignorerar eller bryter mot de grundläggande reglerna i en Taekwondotävling, kan matchdomaren förklara denne som förlorare.

Viktklasser

Herr och dam junior 14 - 17 år, senior 18 år.

Viktklass Junior herr Senior herr Junior dam Senior dam
Fin - 45 - 54 - 42 - 46
Flug - 48 - 58 - 44 - 49
Bantam - 51 - 63 - 46 - 53
Fjäder - 55 - 68 - 49 - 57
Lätt - 59 - 74 - 52 - 62
Welter - 63 - 80 - 55 - 67
Lätt mellan - 6   - 5  
Mellan - 73 - 87 - 63 - 73
Lätt tungvikt - 7   - 6  
Tungvikt + 78 + 87 + 68 + 73

Bältesfärger

Färg Grad Beskrivning
10 Gup Nybörjarelev
9 Gup Nybörjarelev
8 Gup Nybörjarelev
7 Gup Nybörjarelev
6 Gup Nybörjarelev
5 Gup Nybörjarelev
4 Gup Avancerad elev
3 Gup Avancerad elev
2 Gup Avancerad elev
1 Gup Avancerad elev
1, 2, 3 Dan Assistent / Nationell instruktör
4, 5, 6 Dan Nationell / internationell instruktör
7, 8, 9 Dan Stormästare

Bältesfärgers betydelse

Vitt bälte

Det vita bältet representerar renhet - oskuld och okunnighet om själva konstarten och om det speciella system som varje enskild lärare undervisar efter. Det visar på den öppenhet som en elev måste ha för att kunna lära sig något nytt och få möjlighet att förstå det dagliga livets komplexitet. Det vita bältet är som ett vit papper, där du kan skriva vad du vill. Det är den totala tilliten och förtroendet för instruktören som gör att han kan föra eleven mot högre kunnande. För att lära sig något om livet måste eleven inneha det vita bältets nyfikenhet, öppenhet och intensitet.

Gult bälte

Det gula bältet representerar sanning, som liknas vid guld. Fröet som begrepp blir ytterligare symboliserat av den gula färgen. Det är bara ett gott frö som kan gro till en god planta. Därför måste grunden vara stark så att tillväxten i framtiden blir möjlig. Det planterade fröet kan inte förväntas gro till något som det inte från början är. Ett äppleträd kan inte växa upp till ett apelsinträd. Det är viktigt att en elev är ärlig mot sig själv eftersom det eliminerar egoism och skapar personlig förnöjsamhet. Vi måste acceptera vilka vi är som individer och försöka att göra det bästa av våra möjligheter.

Grönt bälte

Det gröna bältet betecknar tillväxt. Eftersom vi strävar mot framtiden är tillväxt nödvändigt och ett villkor för att leva. Tillväxt är normalt förknippat med förändring och vi måste acceptera dessa förändringar även om orsakar oss känslor av osäkerhet. Minnet av våra egna bedrifter inom Taekwondo tjänar många syften. Precis som ett grönt bälte tjänar som referens för vår utveckling får det inte förhindra vidare framsteg. Fick du t. ex. guldmedalj i årets tävling skall inte detta hindra dig att träna ännu hårdare till nästa tävling, så att din uppvisning blir ännu mer förfinad och elegant. Tillväxten är relaterad till din egen person. En plantas grönska representerar ofta livet. Den påminner oss att vi lever och att leva är att uppleva framtiden som små fragment av “närvaro” som dyker upp ett efter ett. Att återuppleva det förgångna är inte att leva, det är endast ett tillstånd av stagnation, stelhet och död.

Blått bälte

Det blåa bältet symboliserar himlen, även om vi med våra ögon endast kan se en liten del av himlen så är inte allt som finns där. Den blåa färgen föreställer individens förstånd och hans intellektuella djup och mognad. Precis som med havet kan vi inte avgöra ögon och inte heller se vad den ständiga rörelsen under den lugna ytan. Det är vår vilja som ger oss förmågan att genomföra svåra uppdrag. Därför måste vi träna oss till att bli starka mentalt såväl som kroppsligt. Hårda tider varar inte för evigt men ett hårt sinne gör det.

Rött bälte

Det röda bältet representerar solen, ljuset och energi som strålar från den enskildes fysiska övningar. Det är bara genom att utnyttja sin skicklighet och sin mentala styrka i träningen som individen får sin identitet. Det är genom den fysiska träningen i Taekwondo som psyket stärks och självtilliten återvinns. Fysiska motgångar kan man komma över genom den ståndaktighet och uppnå Taekwondos slutliga mål, det oövervinneliga modet, genom att träna sin viljestyrka. Genom konstens fysiska träning och genom en internationalisering av den enskildes mentala inställning uppnår man den “okuvliga anden” som gör eleven stark nog att klara av motgångar och svåra situationer. Det röda bältet som står för det “obegränsade”. Paradoxalt nog innebär dessa begränsningar att eleven i större utsträckning uppskattar sina framgångar. Begränsningarna förbereder oss på att nå etappmål och leder sedermera till att vi når det slutliga målet.

Svart bälte

Det svarta bältet kombinerar alla bältesfärgerna och representerar alla de olika begreppen från föregående färger. De representerar också förbindelsen mellan detta färgvärdesystem och den värdighet som kommer av en inre stolthet. Emellertid uppnås egen stolthet, bara genom att klara svåra uppgifter genom fysiska prestationer, intellektuell, beslutsamhet eller en kombination av de båda. Graderingarna inom det svarta bältet representerar olika nivåer av mental förmåga hos den enskilde eleven, samt förmågan att använda dessa för att leva framgångsrikt liv.

Klubbens ed

Klubblojalitet, lydnad och respekt mot föräldrar och instruktören samt respekt mot senior elever, uppriktighet mot vänner, mod i kamp och undvikande av onödigt våld.

Obs!

Taekwondo tar avstånd från oseriösa personer som sammanblandar och utnyttjar Taekwondos namn i samband med video och gatuvåld. Om någon har detta som målsättning för sin träning är han/hon inte välkommen i TKD familjen!!!

Poomsae

Poomsae är Taekwondos motsvarighet till Karatens Kata. Det är ett förutbestämt mönster där man går i olika ställningar och slår, blockerar, sparkar och tränar andning. Poomsae är kamp utan motståndare. Om Poomsae utförs på ett korrekt sätt är det mycket vackert att se på. I Poomsae tränas: styrka, balans, smidighet, andning, snabbhet, kordination m.m.