På önskemål från fortsättningsgrupper har vi ingen träning på Valborgmässoafton tisdag den 30 april kl. 18:00-19:30. Barngruppen kommer dock att ha sin träning som vanligt kl. 17:00-18:00.