Det är säsongsgradering söndagen den 19 maj mellan kl. 12:00 och 16:00. Under de kommande träningarna kommer vi att fortsatt lägga extra fokus på graderingen, så det är viktigt att närvara regelbundet för att vara väl förberedd. Under graderingen och bältesceremonin är det obligatorisk med Taekwondo dräkter.

Graderingskrav

Medlemmar som har haft minst 70 procent närvaro under aktuell termin, har betalat berörda medlems- och träningsavgifter samt kan berörda mönster och tekniker för den nya graden, har möjlighet att anmäla sig till graderingen.

Graderingsavgift

250 kr/person, vilken kan betalas genom något av följande sätt senast onsdag den 15 maj:

  • Bankgiro: 801–7543
  • Plusgiro: 922115–1
  • Swish: 070–7684840

Som meddelande ange namnet på medlemmen i fråga. Medlem som inte klarar graderingen får gradera sig på nytt vid ett annat tillfälle utan extra kostnader.

Preliminärt Schema

Anmälda till graderingen i barngrupper ska vara ombytta till kl 12:00 respektive kl. 13:00. Övriga anmälda ska vara ombytta ca en halvtimme före graderingen för egen uppvärmning.

kl. 12:00-13:00
Barngruppen

kl. 13:00-14:00
Nybörjaregruppen

kl. 14:00-15:00
Ungdomsgruppen

kl. 15:00-16:00
Teknikgruppen

Teori och Krosstekniker

Teori ska redovisas under tisdagen den 21 maj och krosstekniker under tisdagen den 28 maj.

Barngrupper bör endast kunna Dala Taekwondo elevens ed som redovisas under tisdagen den 21 maj.

Övriga grupper ska kunna:

Bältesceremonin

Bältesceremonin för samtliga medlemmar som klarar graderingen sker under ordinarie träningstider och i samband med säsongens sista träning fredagen den 31 maj.

Varmt välkomna med er anmälan senast onsdag den 15 maj.